Lediga jobb Göteborgs universitet i Göteborg

Här hittar du alla lediga jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg. Välj ett jobb för att gå vidare till ansökan eller gör en sökning via sökrutan för att hitta andra relevanta lediga jobb Göteborgs universitet.


Core Facilities vid Sahlgrenska akademin är en för Göteborgs universitet gemensam forskningsinfrastruktur där Experimentell Biomedicin (EBM) ingår som en…
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Studievägledarna inom Göteborgs universitet har ett professionellt nätverk där löpande kompetensutveckling utarbetas och genomförs.
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden från…
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Göteborgs universitet, Chalmers, KTH, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE, Innovatum och Lysekils kommun bygger nu tillsammans en ny forsknings- och…
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Förvaltningshögskolan finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Samverkan mellan universitet och samhälle är en drivande idé bakom…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
På avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, hypertoni…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Graviditet, förlossning och föräldraskap är livsomvälvande händelser. Ändå har det inte funnits någon forskning kring hur den perioden i livet förändrar vårt…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Institutionens verksamhet bedrivs på tre olika platser, GU:s lokaler i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinaregatan 18A i Göteborg samt på Kristineberg…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Vid institutionen för kemi och molekylärbiologi bedrivs forskning och forskarutbildning inom ett brett område som sträcker sig hela vägen från atom- och…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Behörighet för anställning som gästlärare finns angivet i Göteborgs universitets anställningsordning. Institutionen bedriver verksamhet på två orter, Göteborg…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Statsvetenskapliga institutionen är en öppen och samhällsengagerad institution, mitt i staden och mitt i debatten. Vi finns i lokaler i centrala Göteborg.
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Vår forskargrupp är belägen vid Göteborgs universitet i Sverige och norska Folkhelseinstitutet (Oslo). Institutet för kliniska vetenskaper, Institutionen för…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Behörighet för anställning som gästlärare finns angivet i Göteborgs universitets anställningsordning. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Behörighet för anställning som gästlärare finns angivet i Göteborgs universitets anställningsordning. I Göteborg utbildas bebyggelseantikvarier, konservatorer…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Institutionens verksamhet bedrivs på tre olika platser, GU:s lokaler i Göteborgs botaniska trädgård, på Medicinaregatan 18A i Göteborg samt på Kristineberg…
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället.
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Institutionen är en integrerad institution med både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Utforma och genomföra empiriska studier;
postat av Göteborgs universitet 2 dagar sedan
Bentisk provtagning till sjöss med forskningsfartyget R/V Skagerak, från Strömstad i norr till Öresund i syd. Omsättning och cirkulation av kemiska substanser;
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Behörighet för anställning som postdoktor finns angivna i Göteborgs universitets anställningsordning. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt…
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Institutionen för Marina Vetenskaper, Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, har nyligen bildats (1 juli 2015) i syfte att uppnå visionen om "Ett…
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Flera forskningsprojekt vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) har behov av att använda automatiserad innehållsanalys som ett…
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Bentisk provtagning till sjöss med forskningsfartyget R/V Skagerak, från Strömstad i norr till Öresund i syd. Omsättning och cirkulation av kemiska substanser;
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Förvaltningshögskolan finns vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Erfarenhet av att medverka i samverkansaktiviteter mellan universitet…
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Vill du vara med oss på resan att leda utbyggnaden av Göteborgs universitet? Göteborgs universitet har 8 fakulteter med 39 institutioner och är ett av landets…
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi, vid Sahlgrenska akademin söker en postdoktor i cancerforskning med placering i Sahlgrenska…
postat av Göteborgs universitet 3 dagar sedan