Lediga jobb Göteborgs universitet i Göteborg

Här hittar du alla lediga jobb hos Göteborgs universitet i Göteborg. Välj ett jobb för att gå vidare till ansökan eller gör en sökning via sökrutan för att hitta andra relevanta lediga jobb Göteborgs universitet.


Arbetslivserfarenhet från statlig myndighet, gärna från högskola och/eller universitet, är meriterande. Institutionen för språk och litteraturer (SPL) är…
postat av Göteborgs universitet 2 timmar sedan
Institutionen för matematiska vetenskaper vid Göteborgs universitet och Chalmers söker två gästlärare i matematik respektive matematisk statistik.
postat av Göteborgs universitet 2 timmar sedan
På avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition vid institutionen för medicin, bedrivs forskning inom flera olika områden såsom endokrinologi,…
postat av Göteborgs universitet 14 timmar sedan
Du bör även vara väl förtrogen med mötesformalia och ha god kännedom om organisationen vid Göteborgs universitet.
postat av Göteborgs universitet 14 timmar sedan
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för kirurgi, vid Sahlgrenska akademin söker en postdoktor i cancerforskning med placering i Sahlgrenska…
postat av Göteborgs universitet 20 timmar sedan
Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i moderna lokaler på Chalmersområdet i Johanneberg och har cirka 80 medarbetare.
postat av Göteborgs universitet 20 timmar sedan
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Behörighet för antagning till forskautbildning i pedagogik vid Göteborgs universitet:
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
En nordisk ”Referensegrupp” bestående av representanter från folkhälsomyndigheter i de olika nordiska länderna valde ut Göteborgs universitet för uppdraget, och…
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Handelshögskolan har, med sina drygt 3700 helårsstudenter, 470 anställda, 160 internationella partneruniversitet, sina huvudämnen - ekonomi och juridik - och…
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Core Facilities (CF) vid Sahlgrenska akademin (SA) är en för Göteborgs universitet gemensam forskningsinfrastruktur som består av två avdelningar:
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
På institutionen för biomedicin bedrivs forskning och undervisning inom prekliniska och kliniska medicinska ämnen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Institutionen för odontologi bedriver utbildning av tandläkare, tandhygienister och tandtekniker på grund/- och avancerad nivå.
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård vilket genomsyrar såväl utbildning, forskning som…
postat av Göteborgs universitet 1 dag sedan
Vår forskargrupp är belägen vid Göteborgs universitet i Sverige och norska Folkhelseinstitutet (Oslo). Institutet för kliniska vetenskaper, Institutionen för…
postat av Göteborgs universitet 4 dagar sedan
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning, 2 månader med omfattning av 100% med ev förlängning, placering vid Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs…
postat av Göteborgs universitet 5 dagar sedan
Institutionen för socialt arbete finns vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet. Arbetet förutsätter kunskap i och förmåga att tillämpa…
postat av Göteborgs universitet 6 dagar sedan
Du samverkar med Göteborgs universitet och andra lärosäten för att öka kvaliteten i studenternas VFU. Vi samordnar verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som VFU…
postat av Göteborgs Stad 6 dagar sedan
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
postat av Göteborgs universitet 6 dagar sedan
Jämställdhet är en prioriterad fråga för Göteborgs universitet och Naturvetenskapliga fakulteten. Vid Naturvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet…
postat av Göteborgs universitet 6 dagar sedan
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 3 - 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning.
postat av Göteborgs universitet 6 dagar sedan
Projektet drivs av V-Dem Institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet och leds av professor Staffan I.
postat av Göteborgs universitet 12 dagar sedan
Göteborgs Stad har upphandlade avtal. Här får våra elever en utbildning av hög kvalitet som gör dem väl förberedda för att läsa vidare på högskola och…
postat av Göteborgs Stad 13 dagar sedan
Projektet drivs av V-Dem Institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet och leds av professor Staffan I.
postat av Göteborgs universitet 12 dagar sedan
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. Du kommer också att samverka med andra personalfunktioner inom Göteborgs universitet.
postat av Göteborgs universitet 7 dagar sedan
Projektet drivs av V-Dem Institutet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet och leds av professor Staffan I.
postat av Göteborgs universitet 12 dagar sedan